Kuinka puhdistaa päällystelaatat ja tiet?

Likaantumistapauksissa olisi selvitettävä, onko likaantuminen seurausta ajasta vai äskettäisestä likaantumisesta, ja jos mahdollista, syy olisi tunnistettava. Epätyydyttävien tulosten välttämiseksi puhdistusmenetelmää on hyvä testata aluksi pienellä alueella ja laajentaa puhdistettavaa aluetta, kun haluttu tulos on saavutettu. Kiveykset puhdistetaan päivittäisestä liasta harjalla ja vedellä. Jos harjalla ja vedellä puhdistaminen ei onnistu, voidaan käyttää myös painepesuria. Jos hiekkaa huuhtoutuu saumoista, saumoihin on tarvittaessa lisättävä lisää hiekkaa.