Kuidas puhastada sillutukivi platse ja teid?

Määrdumise puhul tuleks selgeks teha, kas tegemist on aja jooksul tekkinud või äsja tekkinud mustusega ning võimalusel tuvastada tekke põhjus. Mitterahuldava tulemuse vältimiseks oleks hea puhastusmeetodit algul katsetada väikesel pinnal ning soovitud tulemuse saavutamisel laiendada puhastatavat ala. Sillutuskive puhastatakse igapäevasest mustusest harja ja veega. Kui harja ja vee meetodil puhastumine ebaõnnestub võib kasutada ka survepesurit. Vuukidest liiva ärauhtumise korral tuleks vajadusel vuukidesse lisada täiendavalt liiva.