Miksi päällystekivet ovat eri paksuisia?

Pihakivien valmistuksen seurauksena kivien paksuus voi vaihdella, mikä on väistämätöntä ja mitä pidetään normaalina ja tavanomaisena ilmiönä pihakiviä koskevan standardin EVS-EN 1338:2003+AC:2006 mukaan. Sallitun standardin mukaan kiven paksuus voi vaihdella +/- 3 mm, eikä sitä pidetä merkittävänä poikkeamana.