get_template_part( 'partials/titles/page-title'); ?>

Sillutuskivide tootmise tulemusena võivad kivide paksused varieeruda, mis on paratamatult vältimatu ning mida loetakse vastavalt EVS-EN 1338:2003+AC:2006 sillutuskivide standardile normaalseks ja tavapäraseks nähtuseks. Lubatud normi järgi võib kivi paksus kõikuda +/- 3mm ning seda ei peeta oluliseks hälbeks.