Hea teada

Rae Kivitehase poolt toodetud kõik värvilised sillutuskivid on täisvärvilised. Turul pakutakse ka kaetud pinnaga sillutuskive.

Lumi ja jää eemaldatakse mehhaaniliselt, kas labida, kaabitsega, harjaga või tsentrifugaalpuhastajatega. Raskete mehhanismide ebaõige kasutamine hooldustöödel võib kriimustada kivi pinda. Libeduse tõrjeks on soovitav kasutada tavalist liiva või graniitsõelmeid. Soola või jääsulatajaga lume sulatamine sillutuskivilt on vastuolus tootja hooldusjuhendiga ja tekitab pöördumatuid tagajärgi sillutuskividele.

Sammaldumisega puutuvad kokku mitmed ehitusmaterjalid. Sammaldumise seisukohast mängivad tähtsat rolli maja asukoht, sademete hulk, puude rohkus, vee äravool katuselt ja katuse kalle. Sammaldumine ei mõjuta tänavakivi kvaliteeti ega ka külmakindlust. Sammal eemaldatakse kivilt mehhaaniliselt. Umbrohtu võib eemalda rohimise teel, kui see on võimalik. Lisaks on võimalik umbrohutaimede põletamine gaasipõletiga. Parim viis umbrohu vastu on spetsiaalsete tõrjeainete kasutamine, milledega ennetatakse umbrohu kasvamine. Tõrjeainete kasutamisel tuleks järgida valmistaja kasutusjuhendit.

Rasva- ja/või õliplekide mõju on esteetiline ja ei kahjusta kivipinda. Võimaluse korral tuleks plekid eemaldada värskelt, et mustus ei jõuaks imenduda ja kinnistuda. Rasv või õli eemaldatakse paberi, saepuru või mõne muu imava materjaliga. Pärast seda pestakse kivipind survepesuri või kuuma veega harjates. Parema tulemuse saavutamiseks võib lisada pesemisel nõudepesuvahendit. Peale pesemisvahendiga töötlemist tuleb kivi pind loputada. Kui eelpool toodu ei anna tulemust soovitame määrdunud kivid asendada uutega. Närimiskummi eemaldamiseks soovitame kasutada kuuma vett või survepesurit.

Kevadpoolsel ajal võib tekkida sillutusele valget härmatist ehk soola. Samuti esineb soolasid ka kividel, mis on pikalt ilmastiku käes pakendis seisnud. Probleem on esteetilist laadi ja ei mõjuta sillutuse funktsionaalseid omadusi. Soolade eemaldamiseks on erinevaid võimalusi. Üks võimalikest variantidest on soolade pesemiseks vee- ja äädikalahusega. Äädika konsentratsioon peaks olema küllaltki madal, soovitame lisada ühe (1).osa äädika kohta üheksa (9).osa vett. Alternatiivina on võimalik puhastusvahendit hankida ka meie koostööpartnerilt  http://www.remei.com/products/detergents/

Määrdumise puhul tuleks selgeks teha, kas tegemist on aja jooksul tekkinud või äsja tekkinud mustusega ning võimalusel tuvastada tekke põhjus. Mitterahuldava tulemuse vältimiseks oleks hea puhastusmeetodit algul katsetada väikesel pinnal ning soovitud tulemuse saavutamisel laiendada puhastatavat ala. Sillutuskive puhastatakse igapäevasest mustusest harja ja veega. Kui harja ja vee meetodil puhastumine ebaõnnestub võib kasutada ka survepesurit. Vuukidest liiva ärauhtumise korral tuleks vajadusel vuukidesse lisada täiendavalt liiva.

Sillutuskivide tootmise tulemusena võivad kivide paksused varieeruda, mis on paratamatult vältimatu ning mida loetakse vastavalt EVS-EN 1338:2003+AC:2006 sillutuskivide standardile normaalseks ja tavapäraseks nähtuseks. Lubatud normi järgi võib kivi paksus kõikuda +/- 3mm ning seda ei peeta oluliseks hälbeks.

Betoonist äärekivi asetseb platsi või tee ääres ning eraldab teed või platsi nt. Muruplatsist.  Äärekivi tagab pikajalises stabiilusese kogu platsile.

Jah on. Teil on võimalik tutvuda meie tootenäidistega ehitusmaterjalide kauplustes (edasimüüjad) või külastades meie tehaseid, mille andmed leiate „Kontakt“ alt. Teiseks võimaluseks on tutvuda meie kodulehele lisatud tootesortimendi ja näidisobjektide fotodega.

Sillutuskivi koosneb looduslikest materjalidest ning on oma vastupidavust tõestanud. Sillutuskive iseloomustab pikaealisus, vastupidavus välismõjudele ning vormi ja värvi püsivus – omadused, mis paljudel alternatiivsetel materjalidel puuduvad. Tänu vastupidavusele ja pikaealisusele hoiab ning suurendab sillutuskividest tehtud teed ja platsid kogu hoone väärtust.

Teil on selleks täielik õigus, kuid mingil juhul ei tohi alahinnata sillutuskivi paigaldustööde kompleksust. Sillutuskivide teede ja platside ehitamine on üldjuhul spetsialistide töö. Lisaks sellele on platsidel ja teedel suur roll maja üldilmes. Sageli on määrava tähtsusega just detailid ja nende töötlus. Tasub teada, et  garantii kehtib sillutuskividele, mis on paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile.