Müügitingimused

Müügitingimuste kehtivus

Müügitingimused kehtivad raekivi.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Rae Kivitehas OÜ (edaspidi raekivi.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad raekivi.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

Veebipood raekivi.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel raekivi.ee.

Hinnainfo

Veebipood raekivi.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi, mis kajastatakse veebilehel raekivi.ee

Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes.

Hind ei sisalda transporti, kui ei ole märgitud teisiti. Klient võib kaubale ise järele minna või tellida transpordi raekivi.ee vahendusel. raekivi.ee ei paku transporditeenust vaid on transporditeenuse vahendaja, seetõttu kauba tagastamisel transpordi maksumust kliendile ei hüvitata.

Raekivi.ee ei paku ise teenustöid (erinevate toodete paigaldust) vaid on teenuse vahendaja, seetõttu tööde kvaliteedi eest vastutab töid teostanud ettevõte.

Lõpumüügihinnad kehtivad kuni kaupa jätkub, soovitame uurida klienditeenindusest kauba laoseisu.

Alused ostame tagasi kolme kuu jooksul hinnaga 6.- tk.

Tellimuse vormistamine

  • Lisage soovitud tooted ostukorvi.
  • Tellimuse vormistamiseks vajutage lingile „Mine ostukorviˮ või lehe päises nupule „Ostukorv“.
  • Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Vormista tellimusˮ. Seejärel saadetakse teie e-mailile arve või pakkumine.
  • Täitke andmete ja tellimuse kinnitamise leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  • Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse E−R 9.00−16.00.
  • Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, LHV, Luminor ja Coop).

Makse tegemine  toimub väljaspool raekivi.ee e-poe keskkonda Maksekeskus AS vahendusel. Rae Kivitehas OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Pärast toote eest tasumist vajutage palun pangas kindlasti nupule „Tagasi kaupmehe juurde”.

Müügilepingu jõustumine

Kauba müügilepinguga kohustub veebipood raekivi.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood raekivi.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood raekivi.ee -le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 14 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kauba vastuvõtmine

Teile saabunud kaup on vaja enne vastuvõtmist üle kontrollida.

Kui avastate kaubal vigastusi, tuleb juba enne kauba mahalaadimist võimalusel teha viga saanud kaubast pildid ja kirjutada loetavalt transpordi saatelehele (CMR) märkus kahju kohta.

Kohaletoimetamine ja tarne

Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood raekivi.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele, kui klient on tellinud transporditeenuse raekivi.ee vahendusel.

E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Rae Kivitehas OÜ pangakontole.

Tarne laokaubale on kuni 7 päeva ja eritellimustele kuni 14 päeva.

Kauba kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel esitada tõele vastavad ning kehtivad andmed.

Veebipood raekivi.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood raekivi.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

NB! Kui programm pakub “TASUTA TRANSPORT”, siis kaup tuuakse kohale tasuta, kauba tagasisaatmine või kordustranspordi tellimine on tasuline!

Tagastamisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe raekivi.ee kodulehel.

Kauba osaline tagastamine ei ole reeglina lubatud, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Tagastamisõigus ei kehti toodete puhul, mis ei ole raekivi.ee kaubavalikus, on ettetellimisel või on valmistatud eritellimuse alusel (ka kliendi soovil mõõtulõigatud tooted) ning asjadele, mida on kasutatud.

Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe raekivi.ee kodulehelt ning saata see raekivi.ee e-postiaadressile.

Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba tagastanud või üle andnud logistikafirmale.

Veebipood raekivi.ee tagastab kauba maksumuse avalduse kättesaamisel tarbijale mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

Vääramatu jõud

Veebipood raekivi.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood raekivi.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

Veebipoel raekivi.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami- ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel raekivi.ee

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

Veebipood raekivi.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood raekivi.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood raekivi.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab antud tootele garantiiremonti pakkuv ettevõte või selle puudumisel veebipood raekivi.ee.

Veebipood raekivi.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@raekivi.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Võimalusel palume lisada puudustest fotosid.

Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt raekivi.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel raekivi.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood raekivi.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse .