Kas ma võin ise sillutus- ja äärekivi paigaldada?

Teil on selleks täielik õigus, kuid mingil juhul ei tohi alahinnata sillutuskivi paigaldustööde kompleksust. Sillutuskivide teede ja platside ehitamine on üldjuhul spetsialistide töö. Lisaks sellele on platsidel ja teedel suur roll maja üldilmes. Sageli on määrava tähtsusega just detailid ja nende töötlus. Tasub teada, et  garantii kehtib sillutuskividele, mis on paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile.