Kuidas eemaldada sammalt ja umbrohtu?

Sammaldumisega puutuvad kokku mitmed ehitusmaterjalid. Sammaldumise seisukohast mängivad tähtsat rolli maja asukoht, sademete hulk, puude rohkus, vee äravool katuselt ja katuse kalle. Sammaldumine ei mõjuta tänavakivi kvaliteeti ega ka külmakindlust. Sammal eemaldatakse kivilt mehhaaniliselt. Umbrohtu võib eemalda rohimise teel, kui see on võimalik. Lisaks on võimalik umbrohutaimede põletamine gaasipõletiga. Parim viis umbrohu vastu on spetsiaalsete tõrjeainete kasutamine, milledega ennetatakse umbrohu kasvamine. Tõrjeainete kasutamisel tuleks järgida valmistaja kasutusjuhendit.