Pārdošanas nosacījumi

Pārdošanas nosacījumu spēkā esamība

Pirkšanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz preču un pakalpojumu iegādi interneta veikalā raekivi.ee starp pircēju (turpmāk tekstā – Patērētājs) un Rae Kivitehas OÜ (turpmāk tekstā – raekivi.ee).

Papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces no interneta veikala raekivi.ee, regulē Saistību tiesību likums, Patērētāju aizsardzības likums un citi Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

Interneta veikals raekivi.ee patur tiesības veikt izmaiņas pārdošanas noteikumos. Šīs izmaiņas tiks atspoguļotas tīmekļa vietnē raekivi.ee.

Informācija par cenu

Interneta veikals raekivi.ee patur tiesības veikt izmaiņas pārdošanas cenās, kas tiks atspoguļotas tīmekļa vietnē raekivi.ee.

Visas cenas e-veikalā ir norādītas eiro.

Cenā nav iekļauts transports, ja vien nav norādīts citādi. Klients var saņemt preces pats vai pasūtīt transportu, izmantojot raekivi.ee. raekivi.ee nepiedāvā transporta pakalpojumus, bet ir transporta pakalpojumu starpnieks, tāpēc transporta izmaksas klientam netiks atlīdzinātas.

Raekivi.ee nesniedz pakalpojumus (dažādu produktu uzstādīšanu), bet ir pakalpojumu starpnieks, tāpēc par darba kvalitāti atbild uzņēmums, kas ir veicis darbu.

Atlaižu cenas ir spēkā līdz krājumu beigām, tāpēc par krājumu pieejamību, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Mēs atpirksim bāzes trīs mēnešu laikā par 6,- par katru.

Pasūtījuma iesniegšana

  • Pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam.
  • Lai veiktu pasūtījumu, noklikšķiniet uz saites “Iet uz iepirkumu grozu” vai pogas “Grozs” lapas augšpusē.
  • Pasūtījuma veikšanas lapā aizpildiet nepieciešamos laukus, izvēlieties jums piemērotu piegādes veidu un noklikšķiniet uz saites “Veikt pasūtījumu”. Pēc tam uz jūsu e-pastu tiks nosūtīts rēķins vai piedāvājums.
  • Lūdzu, rūpīgi aizpildiet laukus informācijas un pasūtījuma apstiprinājuma lapā, jo no sniegtās informācijas precizitātes un pareizības būs atkarīga ātra un netraucēta jūsu iegādāto produktu piegāde un iespējamu strīdu un pretenziju turpmāka risināšana.
  • Pasūtījumi, kas iesniegti tiešsaistes veikalā, tiek apstrādāti no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 16.00.
  • Pasūtījumus var droši apmaksāt, izmantojot Igaunijas banku (Swedbank, SEB, LHV, Luminor un Coop).

Maksājums tiek veikts ārpus raekivi.ee e-veikala vides, izmantojot Maksekeskus AS. Rae Kivitehehas OÜ ir personas datu pārzinis. Maksājumu veikšanai nepieciešamie personas dati tiek nosūtīti apstrādātājam Maksekeskus AS.

Pēc tam, kad esat samaksājis par preci, lūdzu, pārliecinieties, ka bankā esat nospiedis pogu “Atpakaļ pie tirgotāja”.

Pirkuma līguma stāšanās spēkā

Ar Preču pirkuma līgumu interneta veikals raekivi.ee apņemas piegādāt Patērētājam Preces, kuras ir interneta veikala raekivi.ee rīcībā, kuras ir izgatavotas vai kuras interneta veikals raekivi.ee iegādāsies nākotnē, un nodrošināt īpašuma tiesību pāreju Patērētājam, bet Patērētājs apņemas samaksāt interneta veikalam raekivi.ee rēķinā par Precēm norādīto summu un pieņemt Preces.

Pasūtījumi, par kuriem nav samaksāts, tiks atcelti 14 dienas pēc pasūtījuma veikšanas.

Pirkuma līgums stājas spēkā pēc tam, kad Patērētāja veiktais maksājums ir ieskaitīts Interneta veikala bankas kontā.

Preču saņemšana

Pirms preces saņemšanas jums tās jāpārbauda.

Ja atklājat preču bojājumus, jums, ja iespējams, pirms izkraušanas jānofotografē bojātās preces un uz CMR jāuzraksta salasāma piezīme par bojājumiem.

Piegāde un piegāde

Pēc pirkuma līguma stāšanās spēkā interneta veikals raekivi.ee sasaiņo pasūtījumu un nodod to uzņēmuma loģistikas partneriem piegādei, ja klients ir pasūtījis transporta pakalpojumu, izmantojot raekivi.ee.

E-veikala tīmekļa vietnē norādītie piegādes termiņi ir spēkā no brīža, kad pasūtījuma summa tiek ieskaitīta Rae Kivitehehas OÜ bankas kontā.

Noliktavas preču piegāde ir līdz 7 dienām, bet īpašiem pasūtījumiem – līdz 14 dienām.

Preču piegādei, veicot pasūtījumu, ir jāsniedz pareiza un derīga informācija.

Interneta veikals raekivi.ee nav atbildīgs par preču piegādes aizkavēšanos, ja preces ir piegādātas loģistikas partneriem savlaicīgi, bet piegādes aizkavēšanās ir radusies tādu apstākļu dēļ, kurus interneta veikals raekivi.ee nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

NB! Ja programma piedāvā “BEZMAKSAS TRANSPORTS”, preces tiks piegādātas bez maksas, bet par preču atgriešanu vai atkārtota transporta pieprasīšanu ir jāmaksā!

Atgriešanās tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas patērētājam ir tiesības atteikties no e-veikalā noslēgtā līguma, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā. Standarta atteikuma veidlapa ir pieejama interneta veikala raekivi.ee tīmekļa vietnē.

Daļēja atgriešana parasti nav atļauta, ja vien nav panākta cita vienošanās.

Atteikuma tiesības neattiecas uz precēm, kas nav iekļautas raekivi.ee produktu klāstā, kas ir pasūtītas iepriekš vai izgatavotas pēc īpaša pasūtījuma (tostarp precēm, kas pēc klienta pieprasījuma ir piegrieztas pēc izmēra), un precēm, kas ir lietotas.

Atgriežamās preces nolietojuma gadījumā Patērētājs ir atbildīgs par preces nolietojumu, kas radies preces lietošanas dēļ, tikai tad, ja viņš ir lietojis preci citādi, nekā tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par tās raksturu, īpašībām un darbību. Lai pārliecinātos par izstrādājuma raksturu, īpašībām un darbību, patērētājam ar izstrādājumu jārīkojas un tas jālieto tikai tā, kā tas parasti tiek darīts veikalā.

Lai atgrieztu preci, jums ir jāiesniedz pieteikums par atteikumu no preces iegādes, kura veidlapa ir atrodama interneta veikala raekivi.ee tīmekļa vietnē, un jānosūta uz e-pasta adresi raekivi.ee.

Patērētājam ir jāatgriež preces 14 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas vai jāiesniedz pierādījums, ka patērētājs iepriekšminētajā termiņā ir atdevis vai nodevis preces loģistikas uzņēmumam.

Interneta veikals raekivi.ee atmaksās preces cenu pēc iesnieguma saņemšanas patērētājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā.

Nemērāms spēks

Interneta veikals raekivi.ee nav atbildīgs par Pircējam nodarītajiem zaudējumiem vai preču piegādes aizkavēšanos, ja zaudējumus vai preču piegādes aizkavēšanos izraisījuši apstākļi, kurus interneta veikals raekivi.ee nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

Personas datu apstrāde

Ievadot datus tiešsaistes veikalā un veicot attiecīgu apstiprinājumu, patērētājs piešķir tiesības vākt un apstrādāt patērētāja personas datus (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, piegādes un/vai mājas adresi, e-pasta adresi) un nosūtīt šos personas datus loģistikas partnerim preču piegādei.

Interneta veikalam raekivi.ee ir tiesības izmantot Patērētāja dzīvesvietas vai uzņēmuma adresi, lai nosūtītu Patērētājam reklāmu un citu informāciju.

Patērētājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu vākšanu un izmantošanu, ja vien tas nav nepieciešams, lai piedzītu no līguma izrietošu prasījumu vai piegādātu preces.

Elektronisko personas datu izmantošana tiešas nosūtīšanas mērķiem notiks tikai tad, ja Patērētājs tam būs devis savu atsevišķu piekrišanu tīmekļa vietnē raekivi.ee.

Šifrēta datu saziņa ar bankām, norēķinoties par pirkumiem, nodrošina patērētāja personīgās bankas informācijas drošību, kas Veebipoel nav pieejama.

Sūdzību procedūra

Interneta veikals raekivi.ee ir atbildīgs par Patērētājam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai par defektiem, kas radušies laika posmā līdz diviem gadiem no preču piegādes Patērētājam.

Defekta gadījumā patērētājam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā sazināties ar interneta veikalu raekivi.ee, iesniedzot rēķinu, uz kura pamata tika apmaksāts pirkums.

Preces defekta gadījumā, lūdzu, pārtrauciet preces lietošanu.

Par preces ar trūkumiem remontu vai nomaiņu vienojas interneta veikals raekivi.ee un Patērētājs. Remonta izmaksas sedz uzņēmums, kas piedāvā attiecīgā produkta garantijas remontu, vai, ja šāda uzņēmuma nav, – interneta veikals raekivi.ee.

Interneta veikals raekivi.ee nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies Patērētāja nepareizas uzglabāšanas vai nepareizas preces lietošanas rezultātā.

Produkta neatbilstības vai defektu gadījumā, lūdzu, sūtiet sūdzību uz e-pasta adresi info@raekivi.ee, norādot personas, kas veikusi pasūtījumu, vārdu, kontakttālruni, pasūtījuma numuru un precīzu neatbilstības vai defekta aprakstu. Ja iespējams, lūdzu, pievienojiet trūkumu fotoattēlus.

Sūdzības par neatbilstību vai defektiem jāiesniedz divu mēnešu laikā no neatbilstības vai defekta atklāšanas dienas.

Visas sūdzības tiks izskatītas, un ar patērētāju sazināsies pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

Patērētājam ir tiesības pieprasīt, lai interneta veikals raekivi.ee samazina pirkuma cenu vai izbeidz līgumu un pieprasa atmaksāt naudu par preci, ja interneta veikals raekivi.ee nespēj veikt preces remontu vai nomaiņu, preces remonts vai nomaiņa nav izdevusies, interneta veikals raekivi.ee nav novērsis trūkumus saprātīgā termiņā, patērētājam ir radītas nepamatotas neērtības.

Patērētāja tiesības vērsties Patērētāju sūdzību komisijā

Ja Interneta veikals ir atteicies atrisināt Patērētāja sūdzību vai ja Patērētājs nepiekrīt Interneta veikala piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai aizskartas viņa intereses, Patērētājs var iesniegt sūdzību Patērētāju sūdzību komisijai ar Patērētāju tiesību aizsardzības padomes starpniecību vai tiesā. Patērētāji var iesniegt sūdzību paši vai ar pārstāvja starpniecību. Informācija par Patērētāju tiesību aizsardzības komisiju ir atrodama Patērētāju tiesību aizsardzības biroja tīmekļa vietnē , bet par problēmām ES dalībvalstīs sazinieties ar ES Patērētāju centru.